Nyhet - 16 februari 2021 kl 07:00

Ny klimatmätare visar CO2-avtryck i förhållande till Parisavtalet

  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
Download icon 2.png

Idag lanseras Footprint Level AB offentligt. Startupen utvecklar en klimatmätare för företag som visar hur klimatavtrycket förändras. Företag kommer att kunna visualisera hur deras klimatavtryck förhåller sig till 1.5°C-målet i Parisavtalet. Ett enkelt och tydligt kommunikationssystem ska underlätta för både företag och t ex investerare att snabbare kunna se hur klimatavtrycket utvecklas. 

– Vi kopplar våra kunders klimatresa till Parisavtalet, för att tydliggöra kommunikationen för företaget och dess kunder men även investerare och andra intressenter, säger Mats Huss, VD och medgrundare till Footprint Level AB.

Hållbarhetskommunikation är ofta producerad av experter. Mottagarna av budskapet är dock en bred målgrupp där sakkunskap kan saknas. Därför kan budskapet gå förlorat. Fler företag och personer vill kunna bedöma hur ett företags hållbarhetsarbete utvecklas och därför bör denna kommunikation, både text och grafik, anpassas till denna ökande målgrupp. Enkel och tydlig grafik på användarens villkor.

– Vi måste inse att vi alla står på samma sida i kampen för klimatet. Vårt mål är att skapa ett kommunikationssystem som minskar gapet mellan klimat och näringsliv, säger Andrea Hägg, hållbarhetsrådgivare och medgrundare.

Grundidén togs fram av Mats Huss redan 2017 och har sedan dess utvecklats. År 2019 tillkom Karl-Fredrik Johnfors som är konceptutvecklare och Art Director. Konceptet registrerades på PRV som Global Footprint Level® redan år 2019. Under 2020 anslöt Andrea Hägg som är utbildad i miljövetenskap. Bolaget Footprint Level AB grundades och detta nya varumärke registrerades på PRV. I december fick bolaget sin första betalande kund i Malmöbaserade Altitude Meetings och har dessutom s.k. "Letter of Support" från GoToWork, Karlstad Universitet (Centrum för TjänsteForskning), WaterAid, Stockholm Business School och Altitude Meetings.

För mera information, vänligen kontakta:

Mats Huss, VD och medgrundare, på 0708-13 46 60 eller mats.huss@footprintlevel.com

Andrea Hägg, Hållbarhetsrådgivare och medgrundare, på 076-876 37 91 eller andrea.hagg@footprintlevel.com

Ämnen: 

#hållbarhet #kommunikation #varumärke #startup #malmö #fintech #cleantech #PRV

Footprint Level utvecklar tjänster för företag som visar deras klimatavtryck i relation till 1.5°C-målet i Parisavtalet. Bolaget grundades 2020 i Skanör och har redan betalande kund och s.k. "Letter of Support" från både akademi och näringsliv i Sverige och Storbritannien.
Footprint Level ägs av Andrea Hägg, Karl-Fredrik Johnfors och Mats Huss.

www.footprintlevel.com