Circularity meter™ från Footprint Level får Adapteo som ny utvecklingspartner

Footprint Level går in i nästa fas i utvecklingen av sin cirkulaCircularity meter™. Adapteo, som erbjuder anpassningsbara modulhus i en cirkulär affärsmodell, blir utvecklingspartner. 

”När vi utvecklar våra tjänster är det alltid viktigt att ha med kundperspektivet och därför blev vi extra glada när Adapteo valde att bli utvecklingspartner till oss när vi tar fram vår nästa tjänst – cirkularitetsmätaren. Lina K Wiles, nybliven hållbarhetsdirektör på Adapteo, valde in mig i expertgruppen Normskifte inom Delegationen för Cirkulär Ekonomi hösten 2021 och det var där vi fann vårt gemensamma intresse för cirkularitet.”, säger Mats Huss, vd och medgrundare till Footprint Level. 

Bygg- och fastighetssektorn står för en dryg tredjedel av världens totala koldioxidutsläpp, enligt flera globala undersökningar. Adapteo, som erbjuder flexibla byggnader för att möta behoven i föränderliga samhällen, har intensifierat sitt hållbarhetsarbete där mätbarhet och uppföljning är viktiga styrmedel.

”Cirkularitet är kärnan i Adapteos affärsmodell. Det är genom att mäta och följa upp våra insatser som vi kan säkerställa att vårt arbete leder till hållbara resultat. Med stöd av Footprint Levels verktyg kan vi omsätta vår vision till verklighet och vara en drivkraft för förändring i branschen”, säger Lina K Wiles, hållbarhetsdirektör på Adapteo Sverige.

”Våra mätverktyg bidrar till faktabaserade beslut och det känns helt rätt att samarbeta med ett bolag som driver cirkulär förändring i en så samhällsbärande bransch”, säger Mats Huss.

Cirkularitetsmätaren är Footprint Levels andra tjänst, efter CO2-mätaren som lanserades under mars 2023. Utvecklingsarbetet inleddes hösten 2022 med en pilotstudie bestående av fyra bolag från olika branscher. Insikterna från studien tappas nu in i det fortsatta utvecklingsarbetet, där även omvärldsbevakning av bland annat ISOs arbete med cirkulär ekonomi är en viktig del. Cirkularitetsmätaren lanseras under 2024.

För mer information, kontakta:

Mats Huss, CEO / Co-founder, Footprint Level, +46708134660,  mats.huss@footprintlevel.com

Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer, +46731513517, lina.wiles@adapteo.com

Ämnen

#hållbarhet #kommunikation #design #hållbarhetskommunikation #cirkularitet


Footprint Level® utvecklar och erbjuder tjänster som visualiserar komplex hållbarhetsdata på ett enkelt sätt. Den första tjänsten är en mätare som visar en organisations klimatavtryck över tid och relation till Parisavtalet. Den andra tjänsten är under utveckling och visar en organisations cirkularitet. Företaget bildades 2020 i Skanör i Skåne och flyttade 2023 in i Norrsken House i Stockholm. Footprint Level® vann Creative Business Cup Sverige år 2021. Footprint Level® är ett registrerat varumärke hos PRV (Patent och Registreringsverket).

www.footprintlevel.com

Kategoriserat som news-sv