Sammanfattning av CO2-beräkning för Jönköping Airport

Jönköping Airport har lyckats sänka till klimatavtryck mellan åren 2020 och 2022 trots en ökning av antalet med 27% passagerare och en ökning av antal ton frakt med 19%, efter att pandemin mattades av. Detta är framför allt tack vara en minskning av läckaget av köldmedier med 78% eller 143 ton CO2e.

(Figur: 2050.se)