Detta är hur Footprint Levels uträkningar görs

Vi använder GreenHouseGas Protocol (GHG-protokollet) för att räkna ut klimatavtrycket för våra kunder. Initialt samarbetar vi med en partner för detta men över tid så planerar vi att utforska lämplig teknik för att kunna hämta kundernas hållbarhetsdata snabbare och effektivare, utan risk för greenwashing.

Det första vi gör när vi har gjort avslut med en ny kund är att vi träffar kunden och vår klimarberäkningspartner för en genomgång av vilka klimatavtryck som kunden har i Scope 1, 2 och 3. Vi tittar också på vilken ambitionsnivå vi ska lägga beräkningarna på. Det är viktigt att det blir en rimlig nivå som går att göra beräkningar på. När vi är överens om detta så får kunden en s k insamlingsfil av vår klimatberäkningspartner. Kunden får sedan lägga in data för Scope 1, 2 och 3 för två olika år. Vår partner översätter denna data till enheten CO2e (koldioxidekvivalenter) och sammanställer sedan allt i scope 1, 2 och 3. När detta är klart så lägger vi in denna data i Footprint Levels egna formler för att kunna relatera den till Parisavtalets 1.5°C-mål. Det är förändringen över tid som Footprint Level Score visar och därför behöver vi göra beräkningar vid två olika tillfällen.

Kunden får sitt Footprint Level Score som är från 1-100. Score 100 innebär att kundens minskning i klimatavtryck ligger i linje med Parisavtalet. Footprint Level Score visualiseras i en rund ikon med ”CO2” under. I anslutning till detta score läger vi dels en sammanfattning av CO2-beräkningarna och dels en fullständig analys av CO2-beräkningarna.