Tjänster

Footprint Levels tjänster är en familj mätare som visualiserar ett företags klimatarbete. Footprint Levels första tjänst är en CO2-mätare. Mätaren visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt ett företags eller organisations klimatavtryck över tid, och gör det enkelt att förstå för både externa och interna intressenter.

CO2-mätaren

Vår första mätare är resultatet av flera års utvecklingsarbete och en just avslutad pilotstudie med en rad företag från olika branscher. CO2-mätaren baseras på hållbarhetsdata via klimatberäkningsverktyget Green House Gas Protocol och visar ett företags eller en organisations CO2-avtryck över tid och i relation till 1.5°C-målet i Parisavtalet. Beräkningarna genererar ett mätvärde, ett Footprint Level Score, mellan 1-100 och visualiseras i form av en ikon på företagets eller organisationens hemsida. Värdet 100 uppnås om organisationen minskar sitt CO2-avtryck i linje med Parisavtalet.

Hur går det till?

*) När besökaren klickar på någon av ikonerna följer detaljerad information om beräkningarna.

Intresse tjänster

Kontakta mig, jag vill veta mer hur Footprint Level kan visualisera mitt företags CO2-utsläpp