Tjänster – CO2 och Cirkularitet

Footprint Levels tjänster är en familj mätare som visualiserar ett företags hållbarhetsarbete. Footprint Levels första tjänst är en CO2-mätare. Mätaren visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt ett företags eller organisations klimatavtryck över tid, och gör det enkelt att förstå för både externa och interna intressenter.

CO2-mätaren

Vår första mätare är resultatet av flera års utvecklingsarbete med en rad företag från olika branscher. CO2-mätaren baseras på hållbarhetsdata via klimatberäkningsverktyget Green House Gas Protocol och visar ett företags eller en organisations CO2-avtryck över tid och i relation till 1.5°C-målet i Parisavtalet. Efter GHG-beräkningarna genererar vi mätvärdet Footprint Level Score, mellan 1-100, som visualiseras i form av en ikon på företagets eller organisationens hemsida. Värdet 100 uppnås om organisationen minskar sitt CO2-avtryck i linje med Parisavtalet.

Hur går det till?

*) När besökaren klickar på någon av ikonerna följer detaljerad information om beräkningarna.

Vad kostar det?

Priset på licensen utgår ifrån antalet datapunkter. Kontakta oss så ger vi dig snabbt en offert.

Cirkularitetsmätare

Arbetet med vår nästa mätare för Cirkularitet pågår för fullt. Vill du vara med har vi följande två erbjudanden:

Utvecklingspartner Cirkularitet

  • Du deltar i produktutvecklingen till lansering
  • Du får 5% rabatt på årslicens

Pre-Order Årslicens Cirkularitetsmätare

  • Du deltar i produktutvecklingen till lansering
  • Du får 10% rabatt på årslicens
  • Du lägger en förorder på årslicens Cirkularitetsmätare
Intresse tjänster

Kontakta mig, jag vill veta mer hur Footprint Level kan visualisera mitt företags utsläpp